ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขาย บริษัท กันแบลงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ฉบับใหม่ 8 กันยายน 2018)

ขอให้ทราบว่า หากทำการกดสั่งซื้อสินค้าจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้
 • ท่านมีอายุ 20ปี+ ท่านจะยืนยันการสั่งซื้อด้วยสำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรราชการ (ระเบียบและข้อบังคับ กรมการปกครองฯ) หมายเลขบัตรฯ จะถูกบันทึกโคต้าการค้าเท่านั้น ไม่ถูกนำมาเปิดเผย
 • เอกสาร ต้องสามารถยืนยันตัวตนผู้ซื้อจริงได้เท่านั้น
 • เมื่อซื้อแล้ว ไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนรุ่นได้
 • หากท่านต้องการใบกำกับภาษีท่านจะแจ้งขอใบกำกับภาษี โดยติดต่อฝ่ายขายทาง ไลน์: @gunblank หรือ โทร : 094 392 2245 เมล : Sales@gunblank.com ทุกครั้ง
 • ข้อมูลสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางบริษัทอาจไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ราคา สี เนื้องาน อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและเทคโนโลยีการผลิต จำนวนการสั่งซื้อ อาจส่งผลของการเปลี่ยนแปลงของยอดราคา ที่เราอาจไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

การชำระเงิน

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น
 • ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 • ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 • ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 • ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 • ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น 

การจัดส่งและความรับผิดชอบ

 • สินค้าได้ผ่านการตรวจสอบระบบโดยบริษัทผู้ผลิต โปรดจงรู้ว่าเราส่งในสภาพใหม่จากผู้ผลิตให้ท่าน ไม่ใช่ของที่ผ่านการใช้งานแล้ว
 • เราบันทึกภาพสินค้าในแพ๊คกิ้งก่อนส่ง ซึ่งเราได้ทำการตรวจสินค้ารอบนอกว่าสมบูรณ์แบบแล้วจึงทำการส่งออกให้ ไม่ได้นำไปลองให้
 • สินค้าไม่มีรับประกัน เนื่องจากบริษัทขายราคาต่ำสุดแล้ว แต่หากสินค้ามีปัญหา หรือต้องการซ่อม สามารถติดต่อแจ้งขอเซอร์วิสได้
 • การ ตอก นำออก สลัก ขันน๊อต พบรอย ถือว่าหมดประกัน
 • ในกรณีปืนชำรุด เรามี พาท อะไหล่ ชิ้นส่วนกลไกปืน เป็นบางรุ่นไว้ให้บริการ และบางรุ่นต้องสั่งนำเข้า การสั่งอาจไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้
 • ในกรณีปืนชำรุด ต้องจัดส่งเข้ามาให้เราให้บริการเท่านั้น เราไม่สามารถส่งพาทให้ไปเปลี่ยนเองได้
 • หากท่านต้องส่งของกลับมาเพื่อขอบริการ เราไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือออกค่าจัดส่งให้แต่อย่างใด ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสินค้านั้น จนกว่าสินค้าจะถึงที่ให้บริการ
 • ในการรับประกันท่านจะไม่ได้เสียค่าจัดส่ง และเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบสินค้านั้น จนกว่าจะถึงมือท่าน
 • การจัดส่งภายใน 1-3 วัน เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลที่อยู่จัดส่ง วันที่ท่านทำการสั่งซื้อ วันที่ชำระสินค้า เราจะจัดส่งเมื่อได้รับการยืนยันชำระแล้วเท่านั้น
 • เราไม่รับผิดชอบความล่าช้าจากวันหยุดทำการของขนส่ง
 • เราจะจัดส่งไปตามชื่อที่อยู่ของผู้สั่งซื้อเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อง่ายต่อการจัดส่งในครั้งต่อไป
 • ราคาค่าจัดส่งได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม ไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้ ยกเว้น รายการสินค้าที่ถูกร่วมการจัดโปรโมชั่น ส่งฟรีเท่านั้น

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

การไดร์แห้ง จะทำให้เข็มแทงชนวนเสียเร็วขึ้น ดังนั้นท่านไม่ควรไดร์แห้ง ปืนแบลงค์กันที่ผลิตออกมาในวัสดุที่ไม่ได้ทนทาน เท่ากับปืนจริงจะถือว่าเป็นการรักษาอายุการใช้งานของปืนได้นานขึ้นอีกด้วย การพยายามแกะหรือแยกส่วนเล็กๆออกจากกัน เช่น กลไกภายในของปืนแบลงค์กัน สปิงไกปืน เข็มแทงชนวน อะแดปเตอร์รีดแสง ฯลฯ การสูญหาย หรือการดัดแปลง เจาะ แกะ ทำสี “รวมถึงการถอดปลอกเรืองแสงออก” จะส่งผลให้ปืนไม่สามารถทำงานได้เสถียรภาพ รวมถึงการนำปืนแบลงค์กันไปใช้กับลูกที่มีแรงดินระเบิดที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือกระสุนอื่นๆที่ไม่ใช่ของบริษัทกันแบลงค์ การทำปืนแบลงค์ตก สภาพมีรอยยุบแตกร้าว


ท่านได้รับทราบข้อปฏิบัติการนำพาตามคำแนะนำของเรา

ข้อควรปฏิบัติในการพกพา นำพา ครอบครอง ปืนเทียมแบลงค์กัน (ไม่ใช่ของเล่นเด็ก) การถือหรือยิง สิ่งเทียมอาวุธปืน แสดงโชว์ในที่สาธารณะ อาจส่งผลโดยตรงตามกฎหมาย จากผู้ที่พบเห็น หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ ที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาวุธปืนจริง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน การดัดแปลง อาจถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายและอาจได้รับการบาดเจ็บ หรือ ถึงแก่ความตายได้ ผู้ครอบครองปืนเทียมแบลงค์กัน จึงควรปฎิบัติตามคำแนะนำการใช้แบลงค์กันให้ปลอดภัย ดังต่อไปนี้

 • ปืนแบลงค์กัน หรือ ปืนเสียงเปล่า ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ยิงกระสุนแบลงค์ได้ขนาดใดขนาดหนึ่งเท่านั้น  เช่น 6mmK, 8mmK ,9mmRK และ 9mmPAK ขนาดกระสุนที่ถูกต้องที่สุดคือขนาดที่ระบุไว้อยู่ที่เฟรมปืน (ตามคู่มือการใช้งานของแต่ละกระบอก) ให้ใช้ขนาดนั้นขนาดเดียว เท่านั้น!
 • หากใช้กระสุนชนิดอื่นหรือขนาดอื่นที่ผู้ผลิตไม่ได้กำหนดให้ใช้ ระบบการทำงานของปืนแบลงค์กันจะชำรุด ปืนจะหมดสิทธิ์ประกัน ผู้ยิงอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสได้เพราะการใช้กระสุนชนิดอื่นที่ไม่ตรงตามที่ผู้ผลิตกำหนดให้ การดัดแปลงปืนเทียม แบลงค์กันจะเสียหายหนัก อาจแตก หรืออาจระเบิดขณะยิงได้ และยังมีโทษความผิดร้ายแรงตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ อีกด้วย
 • เมื่อยิงปืนแบลงค์กันเสียงจะดัง แฟลชเอฟเฟ็คออกปากกระบอก ปลอกกระสุนจะคัดออก และจะเกิดความร้อนบริเวณลำกล้องและสไลด์ปืน จะมีเขม่ากระจายบนอากาศ ควรใส่แว่นกันเขม่า และ ใส่ที่ป้องกันเสียง ถือปืนให้สุดช่วงแขนก่อนยิงทุกครั้ง
 • หากส่วนได้ส่วนหนึ่งของร่างกาย อยู่ใกล้บริเวณปากกระบอกขณะที่ยิง จะก่อให้เกิดอันตรายได้ ควรยิงให้ห่างจากตัวอย่างน้อย 1 เมตร และ ข้อยกเว้นนี้อาจใช้ได้กับงานแสดงละคร ภาพยนตร์ ที่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ท้องที่ในการถ่ายทำ การฝึกรณยุทธที่มีผู้คุมและครูฝึกซ้อม หรืองานบวช งานแต่งงานที่การรับทราบจากผู้อาศัยรอบข้างว่า “ไม่ใช่อาวุธปืน” แต่... ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นเหล่านี้ ห้ามเล็ง จี้ หรือยิง ปืนแบลงค์กันใส่ใคร แม้ว่าจะกระทำโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
 • ปืนแบลงค์กันไม่ใช่ของเล่นเด็ก ควรอยู่ภายใต้การดูแลและความรับผิดชอบสุงสุดของผู้บรรลุนิติภาวะ ผู้ผ่านการอบรมการใช้อาวุธอย่างปลอดภัย ห้ามวางไว้ใกล้มือเด็ก หรือ บุคคลอื่นที่อาจยังไม่รู้จักการใช้งานอาวุธ อย่างลำพัง
 • ไม่ควรพกพา หรือซ่อนเก็บไว้ในตัวไปตามท้องถนน หรือวางไว้บนรถใกล้มือพร้อมใช้งาน ควรยิงในสนามฝึกยิงปืน ที่ส่วนตัว หรือที่ไกลจากชุมชน
 • หากจำเป็นต้องนำพา และขนย้าย ให้ทำเช่นเดียวกับ ที่พึงปฏิบัติต่ออาวุธปืน โดยไม่พกพาปืนแบลงค์กันอย่างเปิดเผย (พกพาในลักษณะที่ ผู้อื่นสามารถเห็นได้ไม่ว่าโดยง่ายหรือต้องสังเกต) ไปในที่สาธารณะ และเมื่อทำการนำพาขนย้ายควรเก็บปืนไว้ในที่เก็บสิ่งของท้ายรถยนต์ โดยใส่ปืนแบลงค์กันที่ไม่พร้อมใช้งานไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ แยกกระสุนออกจากแม๊กกาซีน แยกเก็บกระสุนและอุปกรณ์อื่นๆ ห่างออกจากกัน
 • ปลอกเรืองแสง เพื่อแสดงความแตกต่าง บางรุ่นถูกติดตั้งมาตามข้อปฎิบัติของผู้ค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนตามกฎหมาย อาจส่งผลต่อการนำพาของผู้ครอบครอง และ การรับประกันสินค้า ไม่ควรถอดออก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้