Terms & Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขายสิ่งเทียมอาวุธปืนของ บริษัท กันแบลงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2024
ขอให้ท่านทราบว่า การสั่งซื้อสินค้าที่ควบคุมกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ 
 • ท่านมีอายุ 20ปีขึ้นไป ท่านจะยืนยันการสั่งซื้อด้วยสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการได้ ขัอมูลและหมายเลขบัตรจะถูกบันทึกผู้ซื้อถึงกรมการปกครองและจะไม่ถูกนำมาเปิดเผย
 • ท่านยอมให้เราทำการ Verify เอกสาร ด้วยการถ่ายใบหน้าจริงของผู้ซื้อถือบัตรประชาชนที่ใช้สั่งซื้อ และโอนชำระสินค้าด้วยบุคคลเดียวกับบัตรประชาชนเท่านั้น
 • หากท่านต้องการใบกำกับภาษีท่านจะแจ้งขอใบกำกับภาษีก่อนทำการสั่งซื้อ โดยติดต่อฝ่ายขายโทร : 094 3922245 อีเมล Support@gunblank.com
 • ใบกำกับภาษีของเราไม่สามารถออกย้อนหลังได้
 • เมื่อซื้อสินค้าแล้ว ไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนรุ่นได้
 • เมื่อได้รับสินค้า ท่านจะนำสิ่งเทียมอาวุธปืนไปจดแจ้งที่อำเภอตามท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ พร้อมเอกสารแบบฟอร์มสั่งซื้อที่ทางบริษัทฯออกให้

สินค้า

 • เราบันทึกภาพสินค้าและเลขซีเรียลในแพ๊คกิ้งก่อนส่ง ซึ่งเราได้ทำการตรวจสินค้ารอบนอกว่าสมบูรณ์แบบแล้วจึงทำการส่งออกให้ ไม่ได้นำไปลองยิงให้
 • การ ตอก นำออก สลัก ขันน๊อต พบรอย ถือว่าหมดประกัน
 • สินค้ามีปัญหา หรือต้องการซ่อม สามารถติดต่อแจ้งขอเซอร์วิสได้
 • ข้อมูลสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางบริษัทอาจไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ราคา สี เนื้องาน อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและเทคโนโลยีการผลิต จำนวนการสั่งซื้อ อาจส่งผลของการเปลี่ยนแปลงของยอดราคา ที่เราอาจไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 
 • สินค้าได้ผ่านการตรวจสอบ QC ระบบและสีโดยโรงงานผู้ผลิต เราขายในสภาพใหม่เปื่อนน้ำมันจากโรงงาน

บริการและเซอร์วิส

 • ในกรณีสินค้าชำรุด ลูกค้าต้องจัดส่งเข้ามาให้บริษัทฯ ทำการบริการเซอร์วิสเท่านั้น เราไม่ส่งหรือขายอะไหล่ให้ไปเปลี่ยนเองได้
 • การขอใช้บริการเซอร์วิสกับเรา ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโออาการเสียงของสินค้าเพื่อให้ทีมงานวิเคราะห์อาการเบื่องต้นได้
 • ในกรณีปืนชำรุด เรามี พาท อะไหล่ ชิ้นส่วนกลไกปืน เป็นบางรุ่นไว้ให้บริการ และบางรุ่นต้องสั่งนำเข้า การสั่งอาจไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้
 • หากท่านต้องส่งของกลับมาเพื่อขอบริการ เราไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือออกค่าจัดส่งให้แต่อย่างใด ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสินค้านั้น จนกว่าสินค้าจะถึงที่ให้บริการ
 • ในการรับประกันท่านจะไม่ได้เสียค่าจัดส่ง และเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบสินค้านั้น จนกว่าจะถึงมือท่าน
ข้อยกเว้นในการรับประกัน
 • การไดร์แห้ง จะทำให้เข็มแทงชนวนเสียเร็วขึ้น ดังนั้นท่านไม่ควรไดร์แห้ง ปืนแบลงค์กันที่ผลิตออกมาในวัสดุที่ไม่ได้ทนทาน เท่ากับปืนจริงจะถือว่าเป็นการรักษาอายุการใช้งานของปืนได้นานขึ้นอีกด้วย การพยายามแกะหรือแยกส่วนเล็กๆออกจากกัน เช่น กลไกภายในของปืนแบลงค์กัน สปิงไกปืน เข็มแทงชนวน อะแดปเตอร์รีดแสง ฯลฯ การสูญหาย หรือการดัดแปลง เจาะ แกะ ทำสี “รวมถึงการถอดปลอกเรืองแสงออก” จะส่งผลให้ปืนไม่สามารถทำงานได้เสถียรภาพ รวมถึงการนำปืนแบลงค์กันไปใช้กับลูกที่มีแรงบาร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือกระสุนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของบริษัทกันแบลงค์ การทำปืนแบลงค์ตก สภาพมีรอยยุบแตกร้าว 

ขอบเขตและการจัดส่ง

 • การจัดส่งภายใน 1-3 วัน เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลที่อยู่จัดส่ง วันที่ท่านทำการสั่งซื้อ วันที่ชำระสินค้า เราจะจัดส่งเมื่อได้รับการยืนยันชำระแล้วเท่านั้น
 • เราไม่รับผิดชอบความล่าช้าจากวันหยุดทำการของขนส่ง
 • เราจะจัดส่งไปตามชื่อที่อยู่ของผู้สั่งซื้อเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อง่ายต่อการจัดส่งในครั้งต่อไป
 • ราคาค่าจัดส่งได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม ไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้ ยกเว้น รายการสินค้าที่ถูกร่วมการจัดโปรโมชั่น ส่งฟรีเท่านั้น

  การชำระเงิน

  ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น
 • ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 • ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 • ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 • ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 • ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น


ท่านได้รับทราบข้อปฏิบัติการนำพาตามคำแนะนำของเรา

ข้อควรปฏิบัติในการพกพา นำพา ครอบครอง ปืนเทียมแบลงค์กัน (ไม่ใช่ของเล่นเด็ก) การถือหรือยิง สิ่งเทียมอาวุธปืน แสดงโชว์ในที่สาธารณะ อาจส่งผลโดยตรงตามกฎหมาย จากผู้ที่พบเห็น หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ ที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาวุธปืนจริง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน การดัดแปลง อาจถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายและอาจได้รับการบาดเจ็บ หรือ ถึงแก่ความตายได้ ผู้ครอบครองปืนเทียมแบลงค์กัน จึงควรปฎิบัติตามคำแนะนำการใช้แบลงค์กันให้ปลอดภัย ดังต่อไปนี้

 • ปืนแบลงค์กัน หรือ ปืนเสียงเปล่า ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ยิงกระสุนแบลงค์ได้ขนาดใดขนาดหนึ่งเท่านั้น  เช่น 6mmK, 8mmK ,9mmRK และ 9mmPAK ขนาดกระสุนที่ถูกต้องที่สุดคือขนาดที่ระบุไว้อยู่ที่เฟรมปืน (ตามคู่มือการใช้งานของแต่ละกระบอก) ให้ใช้ขนาดนั้นขนาดเดียว เท่านั้น!
 • หากใช้กระสุนชนิดอื่นหรือขนาดอื่นที่ผู้ผลิตไม่ได้กำหนดให้ใช้ ระบบการทำงานของปืนแบลงค์กันจะชำรุด ปืนจะหมดสิทธิ์ประกัน ผู้ยิงอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสได้เพราะการใช้กระสุนชนิดอื่นที่ไม่ตรงตามที่ผู้ผลิตกำหนดให้ การดัดแปลงปืนเทียม แบลงค์กันจะเสียหายหนัก อาจแตก หรืออาจระเบิดขณะยิงได้ และยังมีโทษความผิดร้ายแรงตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ อีกด้วย
 • เมื่อยิงปืนแบลงค์กันเสียงจะดัง แฟลชเอฟเฟ็คออกปากกระบอก ปลอกกระสุนจะคัดออก และจะเกิดความร้อนบริเวณลำกล้องและสไลด์ปืน จะมีเขม่ากระจายบนอากาศ ควรใส่แว่นกันเขม่า และ ใส่ที่ป้องกันเสียง ถือปืนให้สุดช่วงแขนก่อนยิงทุกครั้ง
 • หากส่วนได้ส่วนหนึ่งของร่างกาย อยู่ใกล้บริเวณปากกระบอกขณะที่ยิง จะก่อให้เกิดอันตรายได้ ควรยิงให้ห่างจากตัวอย่างน้อย 1 เมตร และ ข้อยกเว้นนี้อาจใช้ได้กับงานแสดงละคร ภาพยนตร์ ที่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ท้องที่ในการถ่ายทำ การฝึกรณยุทธที่มีผู้คุมและครูฝึกซ้อม หรืองานบวช งานแต่งงานที่การรับทราบจากผู้อาศัยรอบข้างว่า “ไม่ใช่อาวุธปืน” แต่... ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นเหล่านี้ ห้ามเล็ง จี้ หรือยิง ปืนแบลงค์กันใส่ใคร แม้ว่าจะกระทำโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
 • ปืนแบลงค์กันไม่ใช่ของเล่นเด็ก ควรอยู่ภายใต้การดูแลและความรับผิดชอบสุงสุดของผู้บรรลุนิติภาวะ ผู้ผ่านการอบรมการใช้อาวุธอย่างปลอดภัย ห้ามวางไว้ใกล้มือเด็ก หรือ บุคคลอื่นที่อาจยังไม่รู้จักการใช้งานอาวุธ อย่างลำพัง
 • ไม่ควรพกพา หรือซ่อนเก็บไว้ในตัวไปตามท้องถนน หรือวางไว้บนรถใกล้มือพร้อมใช้งาน ควรยิงในสนามฝึกยิงปืน ที่ส่วนตัว หรือที่ไกลจากชุมชน
 • หากจำเป็นต้องนำพา และขนย้าย ให้ทำเช่นเดียวกับ ที่พึงปฏิบัติต่ออาวุธปืน โดยไม่พกพาปืนแบลงค์กันอย่างเปิดเผย (พกพาในลักษณะที่ ผู้อื่นสามารถเห็นได้ไม่ว่าโดยง่ายหรือต้องสังเกต) ไปในที่สาธารณะ และเมื่อทำการนำพาขนย้ายควรเก็บปืนไว้ในที่เก็บสิ่งของท้ายรถยนต์ โดยใส่ปืนแบลงค์กันที่ไม่พร้อมใช้งานไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ แยกกระสุนออกจากแม๊กกาซีน แยกเก็บกระสุนและอุปกรณ์อื่นๆ ห่างออกจากกัน
 • ปลอกเรืองแสง เพื่อแสดงความแตกต่าง บางรุ่นถูกติดตั้งมาตามข้อปฎิบัติของผู้ค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนตามกฎหมาย อาจส่งผลต่อการนำพาของผู้ครอบครอง และ การรับประกันสินค้า ไม่ควรถอดออก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้