FAQ

เราได้รวบรวมคำถามต่างๆ ที่หลายท่านเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับปืนแบลงค์กันไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน การให้บริการ กฎหมาย รวมไปถึงการใช้งานอย่างปลอดภัย สามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่ โปรดอ่านและทำความเข้าใจจากหัวข้อคำถามต่อไปนี้

เกี่ยวกับเทียมปืนแบลงค์กันและกฎหมาย

เมื่อยิงปืนแบลงค์กัน ปืนจะมีแก๊สความร้อนผ่านบริเวณช่วงปลายลำกล้องปืนและแก๊สจะร้อนมาก! หากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ใกล้บริเวณปากกระบอก ในขณะที่ยิง แก๊สปากกระบอกปืนจะทำให้เกิดการไหม้จากดินปืนและสามารเกิดการบาดเจ็บสาหัสได้ เพื่อหลีกเลี่ยงภัยที่ทำให้บาดเจ็บควรเว้นระยะยิงจากปากกระบอกอย่างน้อย 1 เมตร จากผิวหรือสิ่งมีชีวิต

ปืนแบลงค์กันมีเสียงที่ค่อนข้างจะดัง อาจจะทำให้ผู้ยิงพบปัญหาทางการรับฟังหากไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันหู ทางบริษัทแนะนำให้ผู้ใช้ใส่แว่นและอุปกรณ์กันเสียงก่อนยิงทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการฝึกทุกครั้ง และให้ฝึกการใช้งานเหมือนกับการใช้ปืนจริง

ปืนแบลงค์กันทุกรุ่นผลิตด้วยโลหะผสม (Zinc alloy) และในบางรุ่นเป็นเฟรมพลาสติก (Plastic) คุณสมบัติทนความร้อนแต่ไม่ทนแรงขับเคลื่อน ถูกควบคุมการผลิตจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยอรมันนี (PTB) และส่งผ่านการตรวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รับรองคุณภาพวัสดุ โดย (CIP “Proof stamps” markings) ด้วยวัสดุโลหะผสมอ่อน ไม่มีคุณสมบัติ ที่จะนำมาใช้กับลูกกระสุนปืนจริงได้ และการออกแบบผลิตเพื่อป้องกันการดัดแปลงให้ปืนใช้กับลูกกระสุนจริงได้ 

ปืนแบลงค์กันไม่สามารถยิงลูกจริงได้ เนื่องจากช่องรังเพลิงแบลงค์กันออกแบบมาเฉพาะให้ใช้ได้กับลูกกระสุนสกุลเคแนล K (Knall ย่อมากจากลูกดินดอกไม้เพลิงที่มีแรงดันต่ำ วัสดุปืนทนความร้อนของแก๊สแต่ไม่ทนกับแรงขับเคลื่อน) ภายในลำกล้องมีแกนเหล็กขวางลำกล้องอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุใดๆ พุ่งออกไปจากลำกล้องปืนได้ แม้แต่จะใส่ลูกจริงก็ยังไม่สามารถทำได้ หากพยายามดัดแปลงปืนให้ยิงลูกกระสุนจริง ปืนแบลงค์กันจะแตกและผู้ยิงอาจได้รับปาดเจ็บสาหัส นอกจากนี้การนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะทำให้ผู้ใช้กลายเป็นอาชญากร มีโทษร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ทางบริษัทกันแบลงค์ คอร์ปอเรชั่น จะไม่รับผิดปัญหาการใช้งานทางกฎหมายที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และบริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน การบาดเจ็บ เสียชีวิต แล้วปืนกระบอกนั้นจะหมดการรับประกันสินค้าทันที
 

กระสุนแบลงค์และกระสุนจริง แตกต่างกันตรงวัสดุที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยในลูกแบลงค์มีดินดอกไม้เพลิง (Pyrotechnics) ที่อยู่ภายในปลอกกระสุนที่เป็นเหล็กชุบทองเหลืองเท่านั้น ส่วนกระสุนจริงนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อขับหัวกระสุนจึงมีหัวกระสุน และดินขับ (Black powder) บรรจุภายในปลอกทองเหลืองที่ใช้สำหรับผลักหัวกระสุนออกไปจากลำกล้อง

จุกส้ม หรือทางการเรียกกันว่า ปลอกเรืองแสง เพื่อช่วยให้แยกความแตกต่างจากปืนจริง กฎหมายนี้เริ่มใช้ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2000 และมาบังคับใช้ในกฎหมายไทย ปี 2010 เพื่อแยกให้ออกว่าเป็นของเทียม ทั้งนี้ การไม่ถอดปลอกเรืองแสงนี้ออก ก็จะช่วยให้ผู้อื่นแยกแยะได้ง่ายขึ้น และช่วยให้การนำพาไปสนามปืนของคุณง่ายขึ้น

จุกส้มสามารถถอดได้ บริษัทผู้ผลิตต้องการใส่เอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธ แตกต่างจากปืนจริงเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ และทางบริษัทแนะนำว่าไม่ควรถอดออก ยกเว้นแต่ งานแสดงละคร ที่ต้องการความสมจริงจากมุมกล้อง แต่อย่างไรก็ตามจุกส้มมีผลกับกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐

เราเป็นซัพพลายเออร์เจ้าแรกในประเทศไทยและนำเข้าสินค้าเทคโลโลยี ปืนเทียม บีบีกัน แบลงค์กัน และ ลูกแบลงค์ สินค้าของเราได้รับอนุญาตนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธและเสียภาษีนำเข้า สินค้าเราได้รับใบอนูญาตให้นำเข้าและมีจำหน่ายซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน และ ลูกแบลงค์ ดอกไม้เพลิงตามกฎหมาย 

ปืนแบลงค์กันไม่สามารถพกพาได้ แต่สามารถนำพาได้ เพื่อหลีกเหลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ผู้มีปืนแบลงค์กันไว้ในครอบครอง จึงควรใช้ ความระมัดระวัง และปฏิบัติต่อปืนแบลงค์กัน ในการพกพา และขนย้าย เฉกเช่นเดียวกับ ที่พึงปฏิบัติ ต่ออาวุธปืน กล่าวคือไม่พกพาปืนแบลงค์กัน อย่างเปิดเผย (พกพาในลักษณะที่ ผู้อื่นสามารถเห็นได้ ไม่ว่าง่าย หรือต้องสังเกต) ไปในที่สาธารณะ และเมื่อทำการขนย้าย ก็ควรเก็บปืนแบลงกัน และอุปกรณ์อื่น ๆ ไว้ในที่เก็บสิสิ่งของ ท้ายรถยนต์ โดยควรมีกล่องหรือ กระเป๋าใส่ปืนแบลงค์กัน แยกต่างหากจากกล่องใส่ที่บรรจุกระสุน (แม็กกาซีนปืนแบลงค์กัน) และอุปกรณ์อื่น ๆ

ปัจจุบันผู้ซื้อปืนแบลงค์กันจะได้รับใบแบบฟอร์มขอสั่งซื้อสิ่งเทียม เพื่อนำไปจดแจ้งเจ้าหน้าที่อำเภอเขตที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนเพื่อแสดงความบริษุทธิ์ใจ เพียงใช้แค่บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และสิ่งเทียมอาวุธปืน นำไปไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง


ไม่ได้ ปืนแบลงค์กัน 1 กระบอกออกแบบมาเพื่อใช้กระสุนสกุล  K (knall) เพียง 1 ขนาดใดขนาดหนึ่งเท่านั้น โดยที่ถูกต้องจะระบุขนาดกระสุนอยู่ที่ข้างเฟรมหรือสไลด์ปืน ตัวอย่างเช่น Cal. 9mm P.A.K. ( คือใช้ได้แค่เฉพาะ 9mm PAK เท่านั้น )  Cal. 9mm R.K. ( คือใช้ได้แค่เฉพาะ 9mm R.K. หรือ .38RK คือขนาดเดียวกัน)  Cal. 8mm K. ( คือใช้ได้แค่เฉพาะ 8mm K เท่านั้น ) 

เป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์เยอรมัน ที่ตรวจสอบคุณภาพของอาวุธปืน ทางด้านวัสดุโดยรวมของปืนทั้งหมด รวมถึงตรวจสอบความแข็งแรง ปลอดภัยของวัสดุเมื่อใช้งาน โดยหมายเลข PTB ที่ปั๊มอยู่ที่ปืนจะเป็นเลขที่บ่งบอกถึงคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิตปืนกระบอกนั้น อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ptb.de/cms/en/metrological-services/kbs/kbs1.html

เสียงลูกแบลงค์ดอกไม้เพลิงเมื่อยิงจะสามารถวัดค่าเสียงจากที่โล่งได้ที่ 95 ถึง 109 Decibel จากลูกขนาด 9mm P.A.K. และ 9mm R.K. ซึ่งนับว่าเสียงค่อนข้างดังเกือบเทียบเท่ากันปืนจริง แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันหูในการยิงทุกครั้ง

หลังจากเมื่อยิงปืนแบลงค์กันไปแล้ว ควรทำความสะอาดทันทีหลังจากการยิง เนื่องจากเขม่าที่เกาะอยู่ตามลำกล้องและสไลด์นั้นหากปล่อยให้เวลาผ่านไปจะทำให้เกิดสนิมละส่งผลต่อสีของปืน ทางบริษัทแนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาด WD-40 และ ARM-3 ในการทำความสะอาดปืน

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบ ควบคุมการผลิต แยกประเภทอาวุธปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนว่าไม่สามารถดัดแปลงให้สามารถขับเคลื่อนลูกกระสุนจริงได้ ทั้งลำกล้อง แม็กกาซีน วัสดุ ดินดอกไม้เพลิง แรงดันภายในรังเพลิงที่ไม่เหมือนกับอาวุธปืนจริง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mdwguns.com/cip.html

 มี ยกตัวอย่างเช่น แม็กกาซีนที่มีขนาดยาวขึ้น ปลอกลดแสง ด้ามจับ(บางรุ่น) รางปืน เป็นต้น

การให้บริการและบริการหลังการขาย

ปืนแบลงค์กันไม่ต้องใช้ใบอนุญาตการซื้อ แต่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องเพื่อยืนยันตัวตนผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับการค้า ของกรมการปกครอง สิ่งเทียมอาวุธปืนดอกไม้เพลิง

ทางบริษัทได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงจึงมีอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
**อะไหล่บางชิ้นอาจต้องมีการรอในการสั่ง**

สินค้าที่ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน/คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ สินค้าไม่มีการรับประกัน เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าลดราคาพิเศษทุกรายการ แต่หากปืนมีปัญหาสามารถแจ้งขอส่งเซอร์วิสได้ (ในกรณีเซอร์วิส อะไหล่ เท่านั้น)
ข้อยกเว้นในการรับบริการเซอร์วิส กลไกภายในของปืนแบลงค์กัน สปริงไกปืน เข็มแทงชนวน อแดปเตอร์รีดแสง ฯลฯ การสูญหายหรือการดัดแปลง เจาะ แกะ ทำสี ตอกสลัก ที่ทำให้ปืนไม่สามารถทำงานได้เสถียรภาพ ทางบริษัทงดรับให้บริการทันที

ระยะเวลาการส่งสินค้า 2-3 วัน ไม่รวมวันหยุด ทางบริษัทจะแจ้งเลขพัสดุหลังจากจัดส่งไปเกิน 18.00 น. 
**ปิดรอบการจัดส่งสินค้าเวลา 14.00 น. หลังจากการแจ้งโอน หากหลังจากเวลา 14.00 น. จะเป็นรอบการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป**

ไม่มี ทางบริษัทใช้ระบบการเก็บเงินด้วยการโอนเงินชำระเท่านั้น

ข้อควรระวังและการใช้งานปืนแบลงค์กันอย่างปลอดภัย

-ปืนแบลงค์กันไม่ใช่ของเล่นควรเก็บปืนไว้ในที่มิดชิด และเก็บให้พ้นมือเด็ก พึงปฏิบัติเสมอว่าปืนแบลงค์กันเป็นปืนจริง และควรปฏิบัติตามกฎการใช้ปืนอย่างเข้มงวด

-ทุกครั้งที่จับปืนแบลงค์กันให้คำนึงเสมอว่าปืนนี้มีลูกกระสุนบรรจุ พร้อมยิง ถึงแม้ว่าจะไม่มีก็ตาม

-ไม่นำนิ้วเข้าไปที่โก่งไกปืน ยกเว้นแต่เมื่อพร้อมที่จะยิงปืนแล้ว

- ไม่ควรเล็ง ชี้ จี้ปืนไปในทางที่มีคน สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แม้ว่ากระทำโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นแต่เป็นงานแสดงละคร เกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน เพื่อส่งเสียงสัญญาณ

-ไม่ควรนำปืนมาหยอกล้อเล่นกัน ถึงแม้ว่าปืนจะไม่มีลูกกระสุนก็ตาม

-ไม่ควรถือปืนแบลงค์กันใกล้ใบหน้าจนเกินไป การเล็งที่ถูกต้องคือถือปืนให้สุดช่วงแขนก่อนยิงทุกครั้ง

-ปืนแบลงค์กันเมื่อยิงแล้วจะเกิดเสียง ประกายไฟ ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง และยิงให้ห่างจากเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 เมตร หลังจากยิงแล้วตัวปืนจะเกิดความร้อนบริเวณลำกล้อง สไลด์ปืน และเขม่ากระจายบนอากาศ ควรใส่แว่นตาเพื่อป้องกันเขม่า

-ไม่ควรฝึกซ้อมยิงปืนในพื้นที่ ที่ไม่ปลอดภัย ควรฝึกซ้อมในสนาม หรือพื้นที่ ที่ตรวจสอบว่าปลอดภัยและห่างไกลผู้คนเท่านั้น

-ไม่ควรฝึกซ้อมยิงปืนในพื้นที่ ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เนื่องจากเขม่าที่กระจายบนอากาศเมื่อสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและระบบการหายใจ

-ก่อนที่จะเหนี่ยวไกปืนทุกครั้ง ให้ดูข้างหน้าว่าปืนเล็งไปในทิศทางที่ปลอดภัย ไม่มีคน สัตว์แล้วหรือให้ยิงปืนขึ้นฟ้า (เฉพาะปืนแบลงค์กันเท่านั้น)

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม หลังจากยิงปืนแล้ว ควรเก็บปลอกกระสุนที่หล่นตามพื้นให้เรียบร้อย

-หากปืนมีปัญหาขณะทำการยิง ควรหยุดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างของปืนปกติดี หรือปรึกษาสอบถามผู้ขายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านปืนแบลงค์กัน

-หากมีข้อสงสัยในการใช้ปืนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปืน ควรติดต่อสอบถามผู้ขายหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้