Products

สินค้าต่อไปนี้ อาจจะไม่มีเข้ามาเพิ่มสต๊อก โดยเฉพาะแบลงค์กันจะถูกงดการนำเข้า จนกว่าจะมีประกาศจากทางกระทรวงมหาดไทยใหม่ ว่าด้วยแนวทางการค้าและควบคุมปืนแบลงค์กัน "Blank Gun" ในอนาคต ดังนั้นสินค้าที่มีหากหมดแล้วหมดเลย โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากประเทศตุรกี

ทางบริษัทเราเชื่อมั่นในเทคโนโลยีการป้องกันการดัดแปลง PTB ของผู้ผลิต (ย่อมาจาก PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเยอรมนี หน่วยงานรัฐบาลกลางระดับสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค ที่ควบคุมการผลิตปืนแบลงค์กันของเราไม่ให้ดัดแปลงได้ และมีโอกาศแตกง่ายเมื่อแรงเกิน 430 บาร์ ขึ้นไป เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพและมีใบอนุญาตการค้าในสหภาพยุโรปโดย C.I.P อย่างถูกต้องและมีคุณภาพพรีเมี่ยมกว่า แบลงค์กัน แบรนด์อื่นๆ ที่ไม่มีตราประทับ PTB และ CIP ในจุดป้องกันการดัดแปลงเหมือนของเรา

ปัจจุบันมีมาตราการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน ผู้ซื้อและผู้ครอบครองสามารถนำอาวุธปืนเทียมไปแจ้งจดที่ฝ่ายทะเบียนปืนในท้องที่ของตนเอง ด้วยตนเองพร้อมอาวุธปืนเทียมที่ครอบครองอยู่ เพื่อแสดงความบริษุทธิ์ใจของผู้ครอบครองและบันทึกข้อมูลผู้ซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การค้าและควบคุมการขายโดยผู้ซื้อจะต้องมีอายุ 20ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติเรื่องสุขภาพจิต ด้วยเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านที่เซ็นรับรองด้วยปากกา สามารถดูตัวอย่างได้ที่ https://www.gunblank.com/order 

สินค้าขายตามสภาพที่ผลิตมาจากโรงงาน และยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือคืนเงินได้
ทางบริษัทฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาและโปรโมชั่นตามความเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯไม่จำเป็นต้องแจ้งราคาปรับเปลี่ยนล่วงหน้า

UG17G5B

The matte black slide bears the original markings and has interchangeable sights. The slide cover plate, in original size, is also interchangeable. It can be removed, modified or replaced by plates from the aftermarket. GLOCK fans will appreciate typical features like the squared firing pin and reinforced steel breech block. The optimized dual recoil spring assembly, consisting of a main spring, tender spring and rubber buffer, makes for realistic shooting. Underneath, a Picatinny rail is ready for mounting standard accessories. This blank firing version of the GLOCK 17 Gen5 9 mm P.A.K. has a typical funneled magazine well and front serrations. The reversible magazine catch and ambidextrous slide stop lever guarantee quick action and easy magazine changes for both right-handers and left-handers. As with the original, the magazine holds 17 rounds and has a highly visible orange follower. With its steel reinforcement and loaded chamber indicator, this gun offers everything you could wish for. The GLOCK 17 Gen5 9 mm P.A.K. has the same dimensions as the original, which means it can be carried in all standard holsters and can take original accessories on the backstrap.

Sold 2 items

฿14,900 ฿14,900
 

 

UP30B

"Safety with Function" is how Heckler & Koch describes its model P30. This modern police pistol sets high standards for safety and functionality. The modular grip is designed for fast target acquisition. The 9 mm P.A.K. replica duplicates this semi-automatic pistol in every detail. It has a 15-round magazine and working parts like a decocking and slide stop lever.

Sold 0 items

฿13,800 ฿13,800
 

 

UPPB

Introduced in 1929, the Walther police pistol (PP) was hugely successful with police all over the world by the mid-1930s. What made the original especially popular was its immediate readiness for use. The PP was the first reliable semiautomatic pistol with a double action trigger. The blank-firing 9 mm P.A.K version of the Walther PP is also highly popular. You’ll appreciate the detailed lettering on the barrel and grip, as well as the easy handling. The pistol can be quickly dismantled and reassembled for cleaning. With its compact dimensions and slim design, the PP is also ideal for self-protection when you go out. It weighs a mere 600 grams.

Sold 0 items

฿12,000 ฿12,000
 

 

UMP9CB

Actually too beautiful to be carried concealed. The compact Smith & Wesson pistol of the "Military & Police" - series in caliber 9 mm P.A.K. has a height of just 11 cm with standard 12 round magazine. The grip has a non-slippery surface. All control elements are easily accessible. The trigger safety prevents from unintentional shooting. The secondary 15 round magazine with grip extension ensures a good grip even for large hands.

Sold 0 items

฿13,000 ฿13,000
 

 

K911C

New modern 1911 blank firing replica gun from Turkey, without fake trademarks into the slide or frame. We selling as an original trademark by Kuzey. (Lever safety unfunctional)

Sold 0 items

฿8,000 ฿8,000
฿7,500 ฿7,500 -6%
 

 

K911BM

New modern 1911 blank firing replica gun from Turkey, without fake trademarks into the slide or frame. We selling as an original trademark by Kuzey. (Lever safety unfunctional)

Sold 2 items

฿8,000 ฿8,000
฿7,500 ฿7,500 -6%
 

 

K911CE

Engraved modern 1911 blank firing replica gun from Turkey, without fake trademarks into the slide or frame. We selling as an original trademark by Kuzey. (Lever safety unfunctional)

Sold 3 items

฿8,000 ฿8,000
฿7,500 ฿7,500 -6%
 

 

K911CI

White ivory grips 1911 blank firing replica gun from Turkey, without fake trademarks into the slide or frame. We selling as an original trademark by Kuzey. (Lever safety unfunctional)

Sold 0 items

฿8,000 ฿8,000
฿7,500 ฿7,500 -6%
 

 

K911XCW

Modern compact 911X with wooden grips made in Turkey, without fake trademarks into the slide or frame. We selling as an original trademark with good price. (Lever safety unfunctional)

Sold 0 items

฿8,000 ฿8,000
฿7,500 ฿7,500 -6%
 

 

K911XCI

Compact 911X with ivory white grips made in Turkey, without fake trademarks into the slide or frame. We selling as an original trademark with good price. (Lever safety unfunctional)

Sold 2 items

฿8,000 ฿8,000
฿7,500 ฿7,500 -6%
 

 

K911XBM

Modern compact 911X with wooden grips made in Turkey, without fake trademarks into the slide or frame. We selling as an original trademark with good price. (Lever safety unfunctional)

Sold 0 items

฿8,000 ฿8,000
฿7,500 ฿7,500 -6%
 

 

K911XCB

Modern compact 911X with wooden grips made in Turkey, without fake trademarks into the slide or frame. We selling as an original trademark with good price. (Lever safety unfunctional)

Sold 1 items

฿8,000 ฿8,000
฿7,500 ฿7,500 -6%
 

 

K911XB

Modern compact 911X with wooden grips made in Turkey, without fake trademarks into the slide or frame. We selling as an original trademark with good price. (Lever safety unfunctional)

Sold 4 items

฿8,000 ฿8,000
฿7,500 ฿7,500 -6%
 

 

BBM92N

Replica Beretta 92F from Italian blank guns manufacturer for over 60 years on the market, Bruni is an Italian company that produces blank guns for European Community. Classic collection ever made!

Sold 0 items

 
฿9,500 ฿9,500
 

 

BBM96N

The M1911.45 Automatic was the historic sidearm of the American soldier for nearly 80 years. This 9m blank firing semi-automatic pistol is your chance to experience a bit of history. The clip removes to load 10 extra loud blanks (9mm). The blued finish, wood grips, and loud blank firing action give the shooter an incredibly realistic feel. This is an ideal blank gun for theatrical, movie, or reenactment purposes.

Sold 0 items

 
฿8,500 ฿8,500
 

 

BBMGAP

This classic modern military firearm is the type used by U.S. many police departments. This model features precision metal construction with authentic working single action. Release the clip, load the 9mm blanks, reload the clip, pull back the slide and commence firing. This blank gun is as seen in the movies, TV, and used extensively in law enforcement training. You must be 20 years old to purchase this model and 21 to sign for the package when delivered.

Sold 1 items

 
฿9,000 ฿9,000
 

 

REXC

The Retay Eagle X is a semi-auto double-action replica blank pistol based on the infamous Desert Eagle model. This blank firing gun is a metal and ABS constructed replica with manual safety and dual firing mode.

Sold 0 items

฿8,000 ฿8,000
 

 

BC75B

Blow Cz75 style. This barrel fires Semi / Safety mode, made in Türkiye. The slide and frame of the gun are metal. It is close to the real thing, fires 9mmPAK as quickly as the trigger is pulled. This blankgun can hold 17 rounds and emits a signal almost as loud as a real firearm.

Sold 0 items

฿8,000 ฿8,000
 

 

B914C

Presentation of the faster full automatic blank firing gun ever made! Compact size with semi and safe mode for your training purpose and filming projector. Made in Turkey

Sold 0 items

฿8,000 ฿8,000
 

 

MP04A

งานเยอรมันนี Luger P04 ทำเก่าระลึกถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 Barrel 6" นิ้ว บรรจุ 5+1 นัด ขนาด 9mm P.A.K.

Sold 2 items

฿13,000 ฿13,000
 

 

DFD20F

The first generation of an AK47 blank firing rifle for your successful in training progress. it shots in semi automatic mode. This replica version can not be modify or switching into the real one it made in different ways with smart technology by Daglioglu Arms perfectly for prop film and your collection. Made in Turkey.

Sold 0 items

 
฿25,800 ฿25,800
 

 

DFDDRA

Replica sniper SVD, it shots in semi automatic mode. This replica version can not be modify or switching into the real one it made in different ways with smart technology by Daglioglu Arms perfectly for prop film and your collection. Made in Turkey.

Sold 0 items

 
฿25,000 ฿25,000
 

 

T4EHK146D

The key to safe handling of a service weapon in an emergency is intensive training, and that means working under conditions that are as realistic as possible. The tremendous similarity between the HK 416 T4E and the original is visible at a glance: the dimensions and the manner of operation – loading, releasing the safety and firing – are the same. The all-metal rifle weighs a full 3000 g. This training rifle fires .43 caliber rubberballs, chalkballs and markingballs. The magazine holds 14 rounds along with the 12 g CO₂ capsule, which delivers a muzzle energy of up to seven joules. Part of the gas is returned in order to simulate a realistic recoil. The HK416 T4E comes with an adjustable peep site. The quadrail system also lets you mount other aiming aids and accessories. In this law enforcement version the grip, handguard and magazine are in conspicuous blue to show that it is a training weapon. Suitable for all T4E Roundballs in cal. .43. For the use as a paintball marker, we recommend to use our Markingballs (MAB) or Chalkballs (CKB). When using classical gelatine-based paintballs, according to the construction, there is a higher likeliness of bursting rounds when feeding, or in the barrel.

Sold 1 items

฿25,800 ฿25,800
฿24,510 ฿24,510 -5%
 

 

T4ETM4RIS

The T4E TM4 RIS helps users perfect their skills in life-saving operations and develop a routine for stress situations. The TM4 RIS, which was developed specially for the T4E series, is an AR15-style rifle with an integrated 4-sided rail handguard. In structure and operation it differs from regular assault rifles most importantly in that it does not fire live ammunition, which makes it very useful for emergency simulations. This high-end training weapon weighs in at a hefty 2770 grams. It owes this to its sturdy metal frame, which can easily withstand the stress of tough training exercises. The TM4 RIS comes as standard with a peep sight that is adjustable in elevation and windage. The rail interface system additionally allows you to mount various optical systems, sights and other attachments. The TM4 RIS is powered by a 12 g CO₂ capsule in the 14-round magazine. The capsule produces a muzzle energy of up to 7.5 joules, part of which is used to simulate a realistic recoil. Depending on the type of ammunition (rubberballs, chalkballs or markingballs) the projectiles attain velocities of up to 125 m/s. The user-friendly handguard and retractable stock ensure safe handling of the TM4 RIS. The blue components of the law enforcement version clearly show that it is a training weapon. Suitable for all T4E Roundballs in cal. .43. For the use as a paintball marker, we recommend to use our Markingballs (MAB) or Chalkballs (CKB). When using classical gelatine-based paintballs, according to the construction, there is a higher likeliness of bursting rounds when feeding, or in the barrel.

Sold 0 items

฿23,800 ฿23,800
฿22,610 ฿22,610 -5%
 

 

T4EG17G5

Paint. Compete. Perform. This tagline announces the debut of the first officially licensed GLOCK T4E marker for paintball enthusiasts. Players can now experience the perfection of a .43-caliber GLOCK replica. The all-new marker is an authentic counterpart of the GLOCK 17 Gen5 and is compatible with the full range of GLOCK-typical accessories. Made in Germany from top-grade materials, this CO₂-operated marker will prevail in any match and is ideal for training scenarios at home. Paint. Whether used as a backup marker or operated in pistol-only mode during MagFed paintball, the GLOCK 17 Gen5 T4E is optimized to meet all the requirements of ambitious competitors. The 8-round magazine, which can hold either marking- and chalkball in caliber .43, also accommodates a 12-gram CO₂ cartridge that can be replaced without tools in seconds on the field. Routine handling and intuitive operation are essential for accuracy. With precise dimensions, the GLOCK 17 Gen5 T4E marker gives you familiar handling and allows operators to choose from a wide range of accessories and attachments on the market its GLOCK live-fire counterpart. A quick-piercing magazine is available as an optional accessory. When you need a new cartridge, you just inert it and pierce it with a light blow at the bottom of the magazine. Compete. With its CNC-machined aluminum slide (AW 7075), powerful blowback, and first-class workmanship, this marker cuts a good figure alongside the 9-mm Luger original. Gen5-typical features like the ambidextrous slide stop lever, front serrations, reversible magazine release, and trigger safety contribute to an authentic appearance and ensure good handling. The polymer frame accommodates original backstraps, the rear sight is compatible with tuning parts of the GLOCK accessories market, and extremely tight manufacturing tolerances ensure a secure fit in most standard holsters from makers like Blackhawk, Safariland and GLOCK. Perform. The GLOCK 17 Gen5 T4E sets new standards for markers and players. Its superior performance is the consequence of meticulous development work and precision manufacturing according to our rigorous quality standards – Made in Germany. As a result, the GLOCK 17 Gen5 T4E delivers the same outstanding performance on the field that law enforcement agencies throughout the world rely on from the life-fire version of this successful pistol. For the use as a paintball marker, we recommend to use our Markingballs (MAB) or Chalkballs (CKB). When using classical gelatine-based paintballs, according to the construction, there is a higher likeliness of bursting rounds when feeding, or in the barrel.

Sold 2 items

฿13,500 ฿13,500
฿12,825 ฿12,825 -5%
 

 

New

T4EMP9M2

M&P is the Smith & Wesson abbreviation for Military & Police. This is the designation reserved for guns used by tactical officers and others for self-defense. The M&P9 M2.0 is a good example. The CO₂-powered T4E version is the corresponding high-end training gun. Police and security services can use it for practicing routine operations. Authentic dimensions and functional elements, plus a convincing recoil, provide for extremely realistic handling even without live ammunition. The M&P9 M2.0 T4E fires .43-caliber roundball T4E ammunition. It shares many features with the original: trigger safety, Picatinny rail and adjustable sights. The optional Quick Piercing Magazine provides an instant operational readiness. Suitable for all T4E Roundballs in cal. .43.

Sold 0 items

฿12,900 ฿12,900
฿12,255 ฿12,255 -5%
 

 

New

T4EPDP4

"It's Your Duty To Be Ready" - With this claim, the Walther Performance Duty Pistol openly states its claim to quality and readiness for professional users. The T4E Walther PDP Compact 4" is the associated high-end training device of the compact model with 4" barrel to learn movements routinely, to strengthen the handling of the weapon and to enable safe exercises in force-on-force and other scenarios. At the same time, it is ideal for MagFed paintball sports. Characteristic of training equipment and paintball markers of the Training 4 Engagement series (T4E) is the reliable, powerful CO₂ drive and the ability to use the extensive range of ammunition of rubber, paint, chalk, polymer and special balls. With the T4E Walther PDP, the 12 g CO₂ capsule is located in the 8-round magazine for .43 caliber roundballs.

Sold 0 items

฿12,900 ฿12,900
฿12,255 ฿12,255 -5%
 

 

T4EHDR68

The Tactical Revolver HDR 68 combines the T4E series' most powerful caliber with reliable CO₂ technology in a powerful revolver. Bigger and stronger, the Tactical Revolver 68 uses the proven features of the TR 50 The maximum 7.5 joules are supplied by a CO₂ capsule in the grip. A light blow at the bottom suffices to pierce it, and the optical and tactile pressure indicator will show that you’re ready to fire. Thus the TR 68 is ready to use at any time and has a full cartridge when you need it. The textured frame surfaces give you a secure grip, and an automatic trigger safety prevents accidental firing if you should ever drop the gun. When it comes to caliber, the revolver makes no compromises. Caliber .68, a five-round rotary magazine and the entire range of T4E ammunition guarantee a successful performance. In terms of precision, the TR 68 relies on a 170 mm long barrel, a long sighting line and Picatinny rails for mounting accessories such as optics.

Sold 1 items

฿9,800 ฿9,800
฿9,310 ฿9,310 -5%
 

 

T4EHDS68

The double-barreled Tactical Shotgun HDS 68 combines power and speed. Thanks to its Quick-Piercing System it’s ready to use at any time. With a light blow on the bottom of the grip you can puncture the CO₂ capsule whenever the occasion demands, and the optical and tactile pressure indicator will show that you’re ready to fire. The HDS 68 comes with a Picatinny rail under the barrel. The large .68 caliber allows you to use the complete selection of T4E ammunition in cal. .68 (roundballs and precisionballs), which can be shot individually or simultaneously from both barrels.

Sold 0 items

฿11,000 ฿11,000
฿10,450 ฿10,450 -5%
 

 

T4EHDB68

The powerful .68 caliber T4E Tactical Blaster HDB 68 guarantees secure and easy handling. Designed for simple operation and immediate readiness for use, the TB 68 features a high-capacity internal tube magazine and the proven Quick-Piercing System. With a light blow at the bottom of the grip you can pierce the CO₂ cartridge right when you need to fire. Long-term storage and quick availability no longer rule each other out. The double-action trigger permits rapid firing of the sixteen .68 caliber pellets. Picatinny rails let you mount aiming aids and other accessories. For precise firing the sight radius extends over the entire length of the 330 mm barrel. Suitable for the wide range of Umarex T4E roundballs. For the use as a paintball marker, we recommend to use our Markingballs (MAB) or Chalkballs (CKB). When using classical gelatine-based paintballs, according to the construction, there is a higher likeliness of bursting rounds when feeding, or in the barrel.

Sold 0 items

฿12,000 ฿12,000
฿11,400 ฿11,400 -5%
 

 

T4EHDX68

Extreme situations demand extreme measures. This is where the .68-caliber T4E Tactical Xtreme 68 pump-action rifle comes into its own. With its imposing looks and impressive sound when charging, it shows it means business. Users will appreciate the intuitive operation. The rugged full-metal receiver and massive muzzle brake bring the weight of the HDX 68 up to more than 3 kg for additional sturdiness. M-LOK slots on the sides enhance the versatility of the HDX 68. Thanks to its Quick-Piercing System, the rifle can be kept for months in standby mode. A light blow on the back of the stock is sufficient to pierce the two 12 g CO₂ cartridges, and the optical and tactile pressure indicator will show that you’re ready to fire. The internal tube magazine holds 16 round balls. Shooters have the full selection of T4E round balls. For the use as a paintball marker, we recommend to use our Markingballs (MAB) or Chalkballs (CKB). When using classical gelatine-based paintballs, according to the construction, there is a higher likeliness of bursting rounds when feeding, or in the barrel.

Sold 0 items

฿18,800 ฿18,800
฿17,860 ฿17,860 -5%
 

 

New

AMAMR601

BB Gun Army Armament R601 JW3 TTI COMBAT MASTER All Metal Construction - Weight Reducing Slide Reinforced frame. Realistic Blowback System. Extended magazine release for quick magazine release. The fiber optic front and rear sights are adjustable. New sealed valve magazine - improved, reduces gas consumption.

Sold 0 items

 
฿4,800 ฿4,800
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้